கர்ப்பிணி பெண்கள் தண்ணீர் அதிகமாக குடிக்க வேண்டுமா?

By | October 27, 2021

கர்ப்பிணிகள் உணவில் கவனம் செலுத்துவது போன்று தண்ணீர் குடிப்பதிலும் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். கர்ப்பிணி பெண்கள் தண்ணீர் அதிகமாக குடிக்க வேண்டுமா? எவ்வளவு குடிக்க வேண்டும்? என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்? என்பதை பார்க்கலாம்.

Please read the originial post here: https://www.chennaiwomensclinic.in/%e0%ae%95%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%a3%e0%ae%bf-%e0%ae%aa%e0%af%86%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%a4%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%a3%e0%af%80%e0%ae%b0/