Kurs pierwszej pomocy – Oferty: Jak wyglada kurs pierwszej pomocy?

By | October 31, 2019

Oto pe³na lista naszych Specjalistów od Kursów Pierwszej Pomocy w Warszawie i jej okolicach. Zobacz jak wyglada kurs pierwszej pomocy. Prowadzimy krótkie wyk³ady a nastêpnie æwiczymy. Teoria i praktyka.

Please read the originial post here: https://emermed.pl/