Radonmätning i arbetsplats för privatpersoner

By | March 4, 2021

Strålningsklass, kemisk sammansättning samt ytbeläggning påverkar hur mycket radon som utsöndras. En radonsanering handlar om att tunna ut gasen tillräckligt mycket. En fördubbling av luftomsättningen halverar radongashalten.

Please read the originial post here: https://medium.com/@smith.jack9575/radonm%C3%A4tning-i-arbetsplats-f%C3%B6r-privatpersoner-25fcc8459ddd?showDomainSetup=true

Author: Devin Patrik

Radonmätning är det enda sättet att garantera en radonsäker livsmiljö. Vi hjälper dig att mäta radoninnehållet säkert och kostnadseffektivt. Med våra mätpaket kan du enkelt göra en långsiktig mätning själv och säkra ett tillförlitligt årsgenomsnitt.