Tag Archives: #thaydoidiachinhanhangtrenshopeekhidadathang

CÁCH THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ NHẬN HÀNG TRÊN SHOPEE KHI ĐÃ ĐẶT HÀNG

By | November 26, 2021

Nếu đã đặt hàng nhưng bạn vẫn chưa cập nhật lại địa chỉ mới thì việc nhận hàng trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt, đối với dân văn phòng hay các cá nhân đã chuyển nhà nhưng để địa chỉ cũ làm ảnh hưởng đến quá trình giao hàng của nhân viên. Do đó, đổi địa chỉ… Read More »